categorie | CKW

Ricciotti in Oosterland

vr 21-08-2020

Het Ricciotti viert in 2020 haar vijftigjarig bestaan met een fantastische jubileumvoorstelling. Op vrijdagavond komt het ensemble naar Oosterland en jij kunt daar bij aanwezig zijn. De entree is gratis maar uitsluitend met een ticket via onze ticketservice. 

Live symfonische muziek overal en voor iedereen. Zo begon het in de jaren ’70, en zo doet het Ricciotti het nog steeds. Meer dan 50% van alle optredens wordt gespeeld in sociale instellingen: asielzoekerscentra (AZC), ziekenhuizen, verzorging en-verpleeghuizen, instellingen voor fysiek en geestelijk gehandicapten, gevangenissen, instellingen voor verslaafdenzorg, het Leger des Heils en op (speciale) scholen. De optredens op deze locaties staan garant voor bijzondere en soms emotionele ontmoetingen.

Iedere tournee wordt dan ook voorafgegaan door een zeer intensieve repetitieperiode. Dirigent en artistiek leider Coen Stuit werkt dan 9 uur per dag met het orkest om gemiddeld 25 composities klaar te stomen voor de tournee. Hij wordt hierbij ondersteund door professionele repetitoren die deelrepetities voor hun rekening nemen om zo de afzonderlijke secties te bedienen. Tevens is er ruimte voor de musici om ervaring op te doen als solist en (al dan niet improviserend) in de spotlight voor het orkest te staan.

Aanvang concert Oosterland: 19.45 uur.
Entree gratis (uitsluitend met ticket via onze ticketservice - Verkrijgbaar vanaf juni 2020)