categorie | OCM

Viering 'Zin in zingen'

zo 04-02-2018

"Aan welk liedje heb je een bijzondere herinnering?" vroegen we eind 2017. We ontvingen heel gevarieerde antwoorden, persoonlijke herinneringen over liedjes, muziek en een scala aan emoties: verlangen naar vroeger, kind-zijn, je welkom weten zoals je bent, herinneringen aan pijn over afscheid of troostende nabijheid. Liedjes van verlangen over het leven zelf en de zoektocht naar de zin van wie we zijn en wat we doen. Een viering die uitnodigt je eigen stem te laten horen, die vertelt wat je beweegt.

Aanvang 10.30u, inzingen om 10.15u.

De Michaëlskerk maakt in 2018 een nieuwe start met als motto 'Zin in Oosterland'. Onder deze noemer worden de krachten gebundeld om dit prachtige gebouw te maken tot een bruisend centrum van activiteiten rondom zingeving en cultuur.

De eerste viering in 2018 is ontstaan vanuit de vraag: aan welk lied heb je een bijzondere herinnering? Die vraag werd eind 2017 gesteld aan de bezoekers van de vieringen in Oosterland. Het was natuurlijk spannend of er reacties zouden binnenkomen en zo ja, of de reacties basis vormden voor een viering.

En ja, er kwamen reacties en het toeval wil, dat er heel verschillende liederen werden genoemd. Liedjes uit het begin van de oecumenische vieringen in Oosterland die verwoorden dat mensen van ver en dichtbij er welkom waren, liedjes met een persoonlijke herinnering over afscheid, troost, verbondenheid. Alle herinneringen werden gebundeld en gerangschikt tot een collage van emoties, zo gevarieerd als het leven zelf.

De rode draad is wat zingen met je doet en hoe zingen te maken heeft met het zoeken naar zin, met ervaren dat je ziel geraakt wordt door de woorden of de melodie van een lied.

Zin om te horen wat er gezongen wordt? Benieuwd naar de verhalen die de liederen omlijsten en een diepere betekenis geven? Kom luisteren en meezingen! Het Michaëlskoor en de Kindercantorij zingen voor en met de kerkgangers o.l.v. Marco Mosk met orgelbegeleiding van Dries Post. De viering begint om 10.30 uur. Vooraf worden de liederen geoefend.

Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid tot napraten.