categorie | stichtingen

ANBI

De drie stichtingen CKW, OCM en BOK werken sinds 2018 samen onder de noemer 'Zin in Oosterland'. 

OCM is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). CKW en BOK zijn beide als Culturele ANBI aangemerkt. Giften aan de stichtingen kunnen worden meegenomen als aftrekpost bij de belastingaangifte. 

Hieronder vindt u per stichting relevante informatie over beleid, financiën en ANBI-status. 


Klik hier voor de ANBI-pagina van de CKW

Klik hier voor de ANBI-pagina van het OCM

Klik hier voor de ANBI-pagina van de BOK