categorie | zininoosterland

wie

In Oosterland werken drie stichtingen samen om de bijzondere plek die Oosterland is, met eenieder die dat wil open en levendig te houden.

- stichting Culturele Kring Wieringen is actief op het gebied van kunst, cultuur, educatie en muziek en verzorgt het dagelijks beheer van de Oosterlander kerk. 

- stichting Oecumenisch Centrum Michaëlskerk organiseert oecumenische vieringen en ondersteunt de verschillende liturgische werkgroepen bij het experimenteel ‘kerk-zijn’.

- stichting Behoud Oosterlander Kerk is sinds 2017 eigenaar geworden en zorgt voor onderhoud en instandhouding van deze twaalfde eeuwse kerk.