categorie | data

ANBI-BOK

De Stichting Behoud Oosterlanderkerk (BOK) is geregistreerd als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent in dat giften aan de stichting -onder voorwaarden- in veel gevallen kunnen worden meegenomen als aftrekpost bij de belastingaangifte.

Download hier ANBI-verklaring van de BOK